ราคาพัฒนาเว็บไซต์

ราคา

เว็บไซต์

  • ฟรี SSL (https) เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ และคะแนนที่สูงสำหรับ SEO
  • รวมติดตั้ง Facebook Pixel , รวมติดตั้ง Google Analytics / Google search console / Google business
  • รวมเชื่อมต่อ SOCIAL MEDIA ทั้ง facebook share , ฝัง facebook page,
  • รวม Connect facebook live chat
  • ไม่รวมค่าจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ และรูปภาพทั้งหมด
  • ไม่รวมค่า Domain name & Hosting ประมาณปี เริ่มต้นปีละ 2000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์
Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม