การตลาดออนไลน์

ช่องทาง

การขาย

ไม่ได้คาดเอาไว้ คือ กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยรู้จักสินค้าหรือแบรนด์ของผู้ประกอบการมาก่อน ชักจูง คือ กลุ่มลูกค้าที่สนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าในกิจการของผู้ประกอบการแล้ว แต่ยังไม่เกิดการซื้อ โอกาส คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยรู้จักหรือเคยเห็นแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีความต้องการหรือยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ลูกค้า คือ ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าไปแล้ว แฟน คือ ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าไปแล้วและเกิดความชื่นชอบอย่างมาก จนต้องบอกต่อหรือแนะนำให้คนอื่นรู้จักสินค้านั้นๆ

วิธี

รีมาร์เก็ตติ้ง

Workflow การทำการตลาดแบบนี้ช่วยให้ การทำการตลาดของคุณสมบูรณ์แบบ
Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม