การตั้งค่าวิธีการจัดส่ง Woocommerce

1 ไปที่ WooCommerce > การตั้งค่า

blank

2 ใส่ที่อยู่บรรทัดที่ 1

3 ใส่ที่อยู่บรรทัดที่ 2

4 ใส่ อำเภอ/เขต

5 เลือกประเทศ

6 ใส่รหัสไปรษณีย์

blank

7 เลือกสถานที่ขาย

8 เลือกสถานที่จัดส่ง

9 ใส่ที่อยู่หลักของร้านค้า

blank

10 เลือกสกุลเงิน

11 เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

blank

12 เลือก การจัดส่ง

13 เลือก เพิ่มเขตการจัดส่ง

blank

14 ใส่ชื่อเขต

15 เลือกภูมิภาคที่อยู่ในโซนนี้

16 เลือก เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า

blank

17 เลือกรูปแบบการจัดส่ง

blank

18 หากต้องการแก้ไขสามารถกดแก้ไขได้

blank

19 ใส่ชื่อวิธีจัดส่ง

20 เลือกสถาณะภาษี

21 ใส่ราคาค่าจัดส่ง

22 เสร็จสิ้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Scroll to top
blank @ipeak
blank@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม