การตั้งค่าวิธีการจัดส่ง Woocommerce

1 ไปที่ WooCommerce > การตั้งค่า

2 ใส่ที่อยู่บรรทัดที่ 1

3 ใส่ที่อยู่บรรทัดที่ 2

4 ใส่ อำเภอ/เขต

5 เลือกประเทศ

6 ใส่รหัสไปรษณีย์

7 เลือกสถานที่ขาย

8 เลือกสถานที่จัดส่ง

9 ใส่ที่อยู่หลักของร้านค้า

10 เลือกสกุลเงิน

11 เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

12 เลือก การจัดส่ง

13 เลือก เพิ่มเขตการจัดส่ง

14 ใส่ชื่อเขต

15 เลือกภูมิภาคที่อยู่ในโซนนี้

16 เลือก เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า

17 เลือกรูปแบบการจัดส่ง

18 หากต้องการแก้ไขสามารถกดแก้ไขได้

19 ใส่ชื่อวิธีจัดส่ง

20 เลือกสถาณะภาษี

21 ใส่ราคาค่าจัดส่ง

22 เสร็จสิ้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม