การสร้าง Facebook Pixel

1 เลือกเมนู ตั้งค่า > Facebook Pixel

2 เลือก Facebook Pixel

3 ใส่ Pixel ID

4 เลือก Enabling Advanced Matching improves audience building.

5 เสร็จสิ้นกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม