การสร้าง Google Analytic

1 เลือกเมนู Google Analytics

2 ใส่ Tracking Code

3 เลือก Disable Tracking > Yes หรือ No

4 เสร็จสิ้นกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม