การสินค้าแบบ Variation Woocommerce

1 ไปที่ สินค้า > เพิ่ม

2 ใส่ชื่อสินค้า

3 ใส่ข้อมูลสินค้า

4 ใส่คำอธิบายสินค้าอย่างสั้น

5 เลือก สินค้ามีหลายแบบ

6 เลือก คุณสมบัติ

7 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการ

8 เลือก ตัวเลือกสินค้า

9 เลือก ใช้สำหรับรูปแบบ

10 เลือก บันทึกคุณสมบัติ

11 เลือก สร้างรูปแบบสินค้าจากทมุกคุณสมบัติ

12 เลือก ไป

13 เลือก OK

14 เลือก OK

15 ใส่รูปที่ต้องการ

16 ใส่ รหัสสินค้า

17 ใส่ ราคาปกติ

18 ใส่ ขาย (หากสินค้านั้นลดราคา)

19 เลือกสถานะสินค้า

20 ใส่น้ำหนักสินค้า

21 ใส่ ขนาดสินค้า (ยาว)

22 ใส่ ขนาดสินค้า (กว้าง)

23 ใส่ ขนาดสินค้า (สูง)

24 ใส่ รายละเอียด (ถ้ามี)

25 เสร็จเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

26 เลือก หมวดหมู่สินค้า

27 ใส่ ป้ายกำกับสินค้า

28 ใส่รูปสินค้า

29 ใส่รูปแกลลอรี่สินค้า

30 เสร็จสิ้นเลอก เผยแพร่

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม