การสินค้าแบบ Variation Woocommerce

blank

1 ไปที่ สินค้า > เพิ่ม

blank
blank
blank

2 ใส่ชื่อสินค้า

3 ใส่ข้อมูลสินค้า

4 ใส่คำอธิบายสินค้าอย่างสั้น

blank

5 เลือก สินค้ามีหลายแบบ

6 เลือก คุณสมบัติ

7 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการ

blank

8 เลือก ตัวเลือกสินค้า

9 เลือก ใช้สำหรับรูปแบบ

10 เลือก บันทึกคุณสมบัติ

blank

11 เลือก สร้างรูปแบบสินค้าจากทมุกคุณสมบัติ

12 เลือก ไป

blank
blank

13 เลือก OK

14 เลือก OK

blank

15 ใส่รูปที่ต้องการ

16 ใส่ รหัสสินค้า

17 ใส่ ราคาปกติ

18 ใส่ ขาย (หากสินค้านั้นลดราคา)

19 เลือกสถานะสินค้า

20 ใส่น้ำหนักสินค้า

21 ใส่ ขนาดสินค้า (ยาว)

22 ใส่ ขนาดสินค้า (กว้าง)

23 ใส่ ขนาดสินค้า (สูง)

24 ใส่ รายละเอียด (ถ้ามี)

blank

25 เสร็จเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

blank
blank

26 เลือก หมวดหมู่สินค้า

27 ใส่ ป้ายกำกับสินค้า

blank
blank

28 ใส่รูปสินค้า

29 ใส่รูปแกลลอรี่สินค้า

30 เสร็จสิ้นเลอก เผยแพร่

Scroll to top
blank @ipeak
blank@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม