การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ WordPress

1 เลือกที่เมนูตั้งค่า

2 เปลี่ยนชื่อเว็บ

3 เปลี่ยนคำโปรย

4 เปลี่ยนที่อยู่เวิร์ดเพรส

5 เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์

6 เปลี่ยนอีเมล

7 เสร็จสิ้นกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม