การเพิ่มคุณสมบัติสินค้า Woocommerce

1 ไปที่ สินค้า > คุณสบัติ

2 ใส่ชื่อคุณสบัติ

3 ใส่ Slug คุณสบัติ

4 เลือก เพิ่มคุณสมบัติ

5 เลือก ตั้งค่าข้อตกลงและเงื่อนไข

6 ใส่ชื่อของตัวเลือก

7 ใส่ Slug ของตัวเลือก

8 ใส่คำอธิบาย

9 เลือก เพิ่ม(ชื่อคุณสมบัติ)ใหม่

***ใส่ตัวเลือกให้ครบ

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม