การเพิ่มป้ายสินค้า Woocommerce

1 ไปที่ สินค้า > ป้ายกำกับ

2 ใส่ชื่อป้ายกำกับ

3 ใส่ Slug

4 ใส่คำอธิบาย

5 เสร็จสิ้นเลือก เพิ่มป้ายกำกับ

***สามารถเลือก แก้ไขหรือลบของเดิมได้
Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม