การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Woocommerce

1 ไปที่ สินค้า > หมวดหมู่

2 ใส่ชื่อหมวดหมู่

3 ใส่ Slug หมวดหมู่

4 เลือกหมวดหมู่ย่อย (ถ้ามี)

5 ใส่คำอธิบาย (ถ้ามี)

6 ใส่รูปย่อย (ถ้ามี)

7 เสร็จสิ้นเลือก เพิ่มหมวดหมู่

***สามารถเลือกแก้ไขหรือลบได้

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม