การแก้ไขติดต่อเรา

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การแก้ไขส่วนติดต่อเรา (แผนที่)

1 เลือกที่แผนที่

2 เลือกที่ข้อความ

3 ใส่โค้ตแผนที่

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การแก้ไขส่วนติดต่อเรา (ข้อมูล)

1 เลือกที่ข้อความ

2 เปลี่ยนข้อมูล

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การแก้ไขส่วนติดต่อเรา (ลิ้งค์ปุ่ม)

1 เลือกที่ปุ่ม

2 เลือกปุ่มที่ต้องการ

3 เลือกรูปดินสอ

4 เลือก URLปรับแต่ง > ใส่ลิ้งค์ที่ต้องการ

5 เลือกอัปเดต

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม