การแก้ไขปุ่มดูบทความเพิ่มเติม

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การแก้ไขปุ่มดูบทความเพิ่มเติม

1 เลือกที่ปุ่ม ดูบทความเพิ่มเติม

2 แก้ไขข้อความ

3 ใส่ลิ้งค์ที่ต้องการ

4 จัดรูปแบบตัวอักษร

5 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การตกแต่งปุ่มดูข้อมูลเพิ่มเติม

1 เลือกที่ปุ่ม ดูบทความเพิ่มเติม

2 เลือก Style

3 เลือกรูปแบบตัวอักษร

4 เลือกสีตัวอักษร

5 เลือกสีปุ่ม

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม