การแก้ไขเกี่ยวกับเรา

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การแก้ไขข้อความในส่วนเกี่ยวกับเรา (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

1 เลือกที่ส่วนของเกี่ยวกับเรา

2 เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้ในส่วนนี้ หรือสามารถแก้ไขข้อความได้เลยในส่วนที่ 1

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การเปลี่ยนวิดีโอพื้นหลัง (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

1 เลือกเมนู 6 จุด ตามภาพ

2 เลือกเมนู Style

3 เปลี่ยนลิ้งค์วีดีโอ

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การแก้ไขข้อความในส่วนเกี่ยวกับเรา (หน้ามือถือ)

1 เลือกที่ Responsive Mode > Mobile

2 เลือกที่ส่วนของเกี่ยวกับเรา

3 เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้ หรือสามารถแก้ไขข้อความได้เลยในส่วนที่ 2

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (หน้ามือถือ)

1 เลือกที่ Responsive Mode > Mobile

2 เลือกเมนู 6 จุด ตามภาพ

3 เลือกเมนู Style

4 เลือกเมนู Background Overlay

5 เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม