การแก้ไขเมนู

1 เลือกที่เมนู รูปแบบเว็บ > เมนู

2 เลือกที่ลูกศร

3 เปลี่ยนชื่อเมนู

4 เสร็จสิ้นกด บันทึกเมนู

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม