การแก้ไขแกลลอรี่

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

blank

3 เลือก Edit with Elementor

การเปลี่ยนรูปแกลลอรี่

blank

1 เลือกรูปในส่วนของแกลลอรี่

2 เปลี่ยนรูปภาพสินค้า

3 เลือกขนาดของรูป

4 เลือก Columns ของรูป

5 เลือกวิธีการแสดงรูป ” Media File เป็น Pop-up แบบ Lightbox ” หรือ ” Attachment Page เป็นการขึ้นหน้าใหม่ “

6 Lightbox สามมารถเลือกเป็น Default, Yes หรือ No ได้

7 เลือกรูปแบบการเรียงของรูปว่าจะเรียงแบบ Default หรือ Random

8 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
blank @ipeak
blank@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม