การแก้ไขโลโก้

1 เลือกที่เมนู รูปแบบเว็บ

2 เลือกที่เมนู ปรับแต่ง

blank

หน้าของการปรับแต่ง

การแก้ไขโลโก้

blank

1 เลือกที่ อัตลักษณ์เว็บไซต์

blank

2 เปลี่ยนโลโก้

3 เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

4 เปลี่ยนคำโปรยเว็บไซต์

5 เปลี่ยนไอคอนเว็บไซต์

6 เสร็จสิ้นกด เผยแพร่

Scroll to top
blank @ipeak
blank@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม