การแก้ไข slide

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การแก้ไขสไลด์ (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

1 เลือกที่ตัวสไลด์

2 เปลี่ยนรูปในส่วนนี้

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การแก้ไขสไลด์ (หน้ามือถือ)

1 เลือกที่ Responsive Mode > Mobile

2 เลือกที่ตัวสไลด์

3 เปลี่ยนรูปในส่วนนี้

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม