การใช้ yoast

1 เลือกเมนู หน้า

2 เลือกหน้า Home

3 เปลี่ยนหัวข้อความ

4 เปลี่ยนหัวข้อความค้นหา

5 เปลี่ยนเนื้อข้อความค้นหา

6 เสร็จสิ้นกด อัพเดต

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม