ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

1) เลือก ประเภทเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และงบประมาณของคุณ
2) เตรียมข้อมูลตามโครงสร้างเว็บไซต์ที่คุณเลือก
3) ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ ผู้พัฒนาเว็บไซต์
4) Design เว็บไซต์
5) Develop เว็บไซต์ (Test site)
6) ส่งงานเพื่อทดสอบ (UAT site)
7) อัพเดทงานขึ้นใช้จริง (Production site)

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม