คู่มือการปรับแต่ง Copyright

1 เลือกที่เมนู รูปแบบเว็บ

2 เลือกที่เมนู ปรับแต่ง

blank

หน้าของการปรับแต่ง

การแก้ไขส่วนของ Footer

blank

1 เลือก Theme Options

blank

2 เลือก Footer

blank

3 เลือก Footer Bottom Bar

blank

4 เปลี่ยนข้อความ

5 เปลี่ยนสีข้อความ

blank

6 เปลี่ยนสีพื้นหลัง

7 เสร็จสิ้นกด เผยแพร่

Scroll to top
blank @ipeak
blank@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม