คู่มือการปรับแต่ง Copyright

1 เลือกที่เมนู รูปแบบเว็บ

2 เลือกที่เมนู ปรับแต่ง

หน้าของการปรับแต่ง

การแก้ไขส่วนของ Footer

1 เลือก Theme Options

2 เลือก Footer

3 เลือก Footer Bottom Bar

4 เปลี่ยนข้อความ

5 เปลี่ยนสีข้อความ

6 เปลี่ยนสีพื้นหลัง

7 เสร็จสิ้นกด เผยแพร่

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม