คู่มือการปรับแต่ง Top Header

1 เลือกที่เมนู รูปแบบเว็บ

2 เลือกที่เมนู ปรับแต่ง

หน้าของการปรับแต่ง

การแก้ไขส่วนของ Top Header

1 เลือก Theme Options

2 เลือก Header

3 เลือก Header Top Bar

4 เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้

5 เปลี่ยนสีพื้นหลัง

6 เสร็จสิ้นกด เผยแพร่

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม