คู่มือการใช้ Elementor

Inner Section

1 ลาก Inner Section เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 สามารถเปลี่ยนเป็นขนาด Full Width ได้

3 เลือกที่ Style

4 สามารถเลือก Background ได้ที่นี่

5 สามารถลบทั้งหมดได้ที่เครื่องหมาย X

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Heading

1 ลาก Heading เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 ใส่ข้อความ

3 สามารถใส่ลิ้งค์ได้ที่นี่

4 เลือกขนาดของ font

5 เลือกที่ Style

6 สามารถเลือกสีตัวอักษรได้ที่นี่

7 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Image

1 ลาก Image เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือกรูปภาพ

3 เลือกขนาดของภาพ

4 เลือกการจัดรูปแบบ

5 สามารถใส่ลิ้งค์ได้ที่นี่

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Text Editor

1 ลาก Text Editor เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 ใส่ข้อความได้ที่นี่

3 เลือกที่ Style

4 จัดรูปแบบของข้อความ

5 เลือกสีของข้อความ

6 เลือกฟ้อนข้อความ

7 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Video

1 ลาก Video เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือก Source ของวิดีโอ

3 ใส่ลิ้งค์วิดีโอ

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Button

1 ลาก Button เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือก Type ของปุ่ม

3 ใส่ข้อความบนปุ่ม

4 สามารถใส่ลิ้งค์ได้ที่นี่

6 เลือกฟ้อนข้อความ

7 ใส่เงาที่ข้อความ

8 เลือกสีของข้อความ

9 เลือกสีของปุ่ม

10 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Divider

1 ลาก Divider เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือก Style ของเส้น

3 เลือกความยาวของเส้น

4 เลือกการจัดรูปแบบเส้น

5 สามารถเลือก icon มาใส่ได้

6 เลือกสีของเส้น

7 เลือกความกว้างของเส้น

8 เลือกช่องว่างระหว่างเส้น

9 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Spacer

1 ลาก Spacer เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือกขนาดของช่องว่าง

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Basic Gallery

1 ลาก Basic Gallery เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 ใส่รูปที่ต้องการ

3 เลือกขนาดรูป

4 เลือกจำนวนคอลั่มที่ต้องการแสดง

5 เลือกระยะห่างระหว่างรูป

6 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Void Post Grid

1 ลาก Basic Void Post Grid เข้าไปในหน้าเว็บไซต์

2 เลือก Select post type

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม