การเตรียมข้อมูล เพื่อทำเว็บไซต์

ปัจจุบันเว็บไซต์สำคัญอยู่ไหม?? มีคนถามผมบ่อย ๆ จากการที่มี social media ต่าง ๆ เช่น facebook , instagram , twitter … ซึ่งทำให้ดูเหมือนเว็บไซต์ไม่จำเป็น แต่เมื่อลองพิจารณาแล้ว ผมเห็นว่า social media ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการขาย หรือ ธุรกิจ และยิ่งกว่านั้น ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณ ซึ่งมีการนำเสนอที่แต่ละธุรกิจนั้น มีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ต่อไปผมจะ list ความจำเป็นเป็นข้อ ๆ ว่าเว็บไซต์ จำเป็นอย่างไร

1 เว็บไซต์เป็น digital asset เพียงอย่างเดียวที่เราสามารถเป็นเจ้าของและ control ได้ 100% ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับและแสดงจุดเด่นของคุณออกมาได้ อย่างไม่จำกัด

2 เว็บไซต์ในปัจจุบัน ยิ่งสำคัญ เพราะเป็นตัวเชื่อม social network และ Marketing Tool ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น เอา user ที่ยิง Ads จาก Google ไปยิงต่อที่ Facebook เป็นต้น

3 Google search engine ชอบเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์สามารถปรับโครงสร้าง และเนื้อหาได้ตรงตามกฎของ Google ได้อย่างถูกตรง และยังสามารถใส่ข้อความได้อย่างไม่จำกัด ในเรื่อง ๆ เดียวกันซึ่งทำให้ อันดับของคุณขึ้นง่ายกว่าการใช้ social network

4 การมีเว็บไซต์ทำให้ธุรกิจของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะการมีเว็บไซต์นั้น คุณต้องจด โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) ซึ่งยากกว่าการเปิด social network หนึ่ง ๆ ยิ่งการจดโดเมน .co.th , or.th … ยิ่งให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเพราะต้องอาศัพเอกสารจากทางราชการ ในการจดโดเมนเนม

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม