เว็บไซต์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันเว็บไซต์สำคัญอยู่ไหม?? มีคนถามผมบ่อย ๆ จากการที่มี social media ต่าง ๆ  เช่น facebook , instagram , twitter … ซึ่งทำให้ดูเหมือนเว็บไซต์ไม่จำเป็น ซึ่งช่วงแรกผมก็ยังสงสัยว่าจำเป็นอยู่ไหม 🙂

แต่เมื่อลองพิจารณาแล้ว ผมเห็นว่า social media  ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการขาย หรือ ธุรกิจ และยิงกว่านั้น ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณ ซึ่งมีการนำเสนอที่แต่ละธุรกิจนั้น มีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ต่อไปผมจะ list ความจำเป็นเป็นข้อ ๆ ว่าเว็บไซต์ จำเป็นอย่างไร

1. เว็บไซต์เป็น digital asset เพียงอย่างเดียวที่เราสามารถเป็นเจ้าของและ control ได้ 100% ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับและแสดงจุดเด่นของคุณออกมาได้อย่างไม่จำกัด

2. เว็บไซต์ในปัจจุบัน ยิ่งสำคัญ เพราะเป็นตัวเชื่อม social network และ Marketing Tool ต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น เอา user ที่ยิง Ads จาก Google ไปยิงต่อที่ Facebook เป็นต้น

3. Google search engine ชอบเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์สามารถปรับโครงสร้าง และเนื้อหาได้ตรงตามกฎของ Google ได้อย่างถูกตรง และยังสามารถใส่ข้อความได้อย่างไม่จำกัด ในเรื่อง ๆ เดียวกันซึ่งทำให้อันดับของคุณขึ้นง่ายกว่าการใช้ social network

4. การมีเว็บไซต์ทำให้ธุรกิจของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะการมีเว็บไซต์นั้น คุณต้องจด โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) ซึ่งยากกว่าการเปิด social network หนึ่ง ๆ ยิ่งการจดโดเมน .co.th , or.th … ยิ่งให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเพราะต้องอาศัยเอกสารจากทางราชการ ในการจดโดเมนเนม

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม