การเพิ่มผู้ใช้ WordPress / Woocommerce

1 เลือกที่เมนู Users > Add New

2 ใส่ชื่อผู้ใช้

3 ใส่อีเมล

4 ใส่ชื่อจริง

5 ใส่นามสกุล

6 ใส่รหัสผ่าน

7 เลือกบทบาทของผู้ใช้

8 เสร็จสิ้นเลือก เพิ่มผู้ใช้ใหม่

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม