การเช็ค Order Woocommerce

1 เลือกที่เมนู WooCommerce > คำสั่งซื้อ

2 ลำดับคำสั่งซื้อและชื่อผู้ซื้อ

3 สถานะคำสั่งซื้อ

4 ที่อยู่ในใบเสร็จ

5 ที่อยู่จัดส่งสินค้า

6 ราคาสินค้า

7 สถานะแจ้งโอนเงิน

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม